Keskkonna kvaliteedi ja ohutuse juhtimine

Integreeritud juhtimissüsteemi rakendamine on soovitatav arenenud ettevõtetele, kellel on või on mõttekas juurutada mitmeid teisi juhtimisstiile. Integreeritud juhtimissüsteem on nii ettevõtte protseduuride kui ka uute viiside kombinatsioon, mille tulemuseks on ettevõtte seatud eesmärkide tõhusam saavutamine.

Kvaliteedijuhtimise süsteemIntegreeritud kontrollisüsteemi rakendamine on üks ettevõtte arengu esimesi tegureid. Konkurentsi areng sunnib ettevõtet endaga sammu pidama ja raudteed turul. Enamik ettevõtteid rakendab integreeritud juhtimissüsteeme, mis koosnevad mõnest allsüsteemist. Kõige sagedamini on allsüsteem kvaliteedijuhtimissüsteem, mis on paljude ettevõtete tegevuse aluseks. Ülejäänud allsüsteemid, mida ettevõtted kõige sagedamini seostavad, on usalduse ja tööhügieeni juhtimissüsteem, infoturbe juhtimissüsteem, keskkonnajuhtimissüsteem ja terved valdkondlikud süsteemid. Valdkonnad võivad ka omavahel ühenduda, seega nende integratsiooni küsimus.

Millised on selle süsteemi eelised?Integreeritud juhtimissüsteemide rakendamise peamine eesmärk on tõhususe pideva suurendamise probleem. Integreeritud süsteeme iseloomustab pidev toimimine, erinevalt teistest traditsioonilistest programmidest, mis on ajaliselt piiratud. Integreeritud juhtimissüsteemi rakendamiseks on palju plusi. Kõigepealt suurendab see ettevõtte kasvumäära kasvu, optimeerides tööagentuuri, määratledes selgelt iga isiku ja osakonna ülesanded. Kõikide allsüsteemide integreerimisega kaasnevad nende hoolduskulud märkimisväärselt tänu oma eluga seotud kulude minimeerimisele. Ettevõte, mis on hästi ettevalmistatud juhtimissüsteem, seab end kaugeleulatuva usalduse positsioonile, see aitab kaasa mõju suurendamisele turul ja kujundab positiivse maine.